Instytut Turystyki w Krakowie sp. z o.o. - Siła kompetencji

(012) 423 66 90

www.silakompetencji.pl

slide1

Program outplacementowy dla przedsiębiorstw

Celem jest optymalizacja działań zmniejszających skutki kryzysu gospodarczego poprzez wdrożenie rozwiązań outplacementowych w przedsiębiorstwach, wzmocnienie procesu zmiany kwalifikacji oraz poszukiwania nowego miejsca pracy dla osób z woj. małopolskiego, które utracą, są zagrożone utratą, bądź utraciły zatrudnienie z przyczyn dot. zakładu pracy

slide1

Szkolenia przekwalifikujące

Zapraszamy:
• Pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z winy pracodawcy (delegowani przez przedsiębiorstwa)
• Osoby zwolnione z pracy z winy pracodawcy (nie dłużej niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu)

slide1

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 40 tyś zł, w tym dodatkowo:


• Kurs przedsiębiorczości
• Doradztwo indywidulane dot. prowadzenia działalności gospodarczej
• Doradztwo grupowe dot. prowadzenia działalności gospodarczej
• Wsparcie pomostowe (finansowe, doradztwo grupowe i indywidualne dot. prowadzenia działalności gospodarczej)

Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym zakończyła się ocena biznesplanów, złożonych przez uczestników ścieżki uzyskania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Siła kompetencji

Czas realizacji projektu: 01.03 2014 r. – 30.06.2015 r.

więcej

Formularze Zgłoszeniowe

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych i/lub pracujących na terenie woj. małopolskiego oraz do przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. małopolskiego.

więcej

blog

Instytut Turystyki w Krakowie sp. z o.o.

tel. 12 423 66 90
tel. kom. 730 770 004

map

30-614 Kraków,
ul. Łężce 23